A never-ending summer in a no-vacation nation

One of the things that has intrigued me the most, since we moved to the US, is the fact that kids here have a summer vacation of no less than three months. As a Dutchie, not only the length fascinates me, but even more the fact that working Americans only have a handful of vacation days available, and on top of this, most of them work fulltime.

So why then still give kids three months of summer vacation?
Lees verder

Ellenlange zomervakantie in een ‘no-vacation nation’

Het voor Nederlandse begrippen bizarre feit dat kinderen in de VS drie maanden vrij zijn in de zomer heeft me vanaf het begin dat we hier wonen geïntrigeerd. Niet alleen door de lengte ervan, maar vooral door het feit dat werkende Amerikanen slechts een handje vol vakantiedagen hebben en veel ouders fulltime werken.

 Waarom dan toch kinderen drie maanden zomervakantie geven? Lees verder