Trouw zweren aan de vlag in het land van vrijheid

Toen we het tijdens het avondeten een gesprek hadden over de United States, was dat voor onze oudste dochter aanleiding om met opgeheven hoofd en haar rechterhand op haar hart de volgende woorden op te dreunen:

‘I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Wat het betekende? Dat wist ze niet.

Lees verder